Réamhscrúdú na nGárdaí

Ta sé mar dhualgas ar Choláiste na Mumhan réamhscrúdú na nGárdaí a bheith déanta ag gach éinne atá fostaithe. Tá córas nua “e-Vetting” nua a úsáid anois. Faigh anseo an fhoirm nua Cuireadh chun Grinnfhiosraithe a bhaineann leis an gcóras nua.

 

Beidh an córas nua ag oibriú mar a leanas:

1.         Beidh fianaise aitheantais ag teastáil do gach duine, sé sin na daoine atá idir 16 agus faoi 18 mbliana d’aois agus na daoine atá os cionn 18 mbliana d’aois.
Caithfidh scór de 100 marc a bhaint amach do gach duine. Tá treoirlínte leagtha síos ANSEO d’fhianaise a bheadh feiliúnach.

2.         Beidh an fhoirm, “Cuireadh chun Grinnfhiosraithe” le líonadh agus le seoladh ar aghaidh chuig CONCOS, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe in éineacht leis an bhfianaise aitheantais.

3.         Nuair a fhaigheann Concos an fhoirm seo líonta i gceart, seolfaidh CONCOS an nasc atá le líonadh ag an Iarratasóir díreach acu ar ríomhphost.

4.         Beidh Foirm Toilithe chomhlánaithe NVB 3 – Tuismitheoir/Caomhnóir ag teastáil má tá an t-iarratasóir faoi bhun 18 bliain d’aois, Tugtar faoi deara go n-eiseofar an comhfhreagras leictreonach chuig an Tuismitheoir/gCaomhnóir sa chás go mbíonn an t-iarratasóir faoi bhun 18 bliain. Más amhlaidh atá, ba cheart don iarratasóir seoladh ríomhphoist a dTuismitheora/gCaomhnóra leis an bhfoirm seo.

Ón am a bhfuil na sonraí ar fad líonta ar líne ag an Iarratasóir, ba chóir go mbeadh an grinnfhiosrúchán ar ais taobh istigh do 5 lá.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 • Contact Us

  Your Name (required)

  Your Email

  Phone

  Subject

  Your Message

  Please prove you are human by selecting the Heart.